VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Dịch vụ lâm nghiệp

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng


280
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ĐDSH, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị DVMTR; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp.
Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện QLRBV; Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Mục tiêu về môi trường

- Duy trì, bảo vệ được tổng diện tích rừng tự nhiên hiện có, phấn đấu đến cuối kỳ phương án độ che phủ của rừng trong lâm phần đạt xx,x%. Bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng chứa đựng các giá trị sinh thái, ĐDSH, các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được bảo vệ; phát triển và bảo tồn các loài cây bản địa; giảm số vụ cháy rừng, vi phạm Pháp luật về Lâm nghiệp, và các vùng quy hoạch cho bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của người dân.

- Tổ chức bảo vệ tốt, phấn đấu đến cuối kỳ phương án các trạng thái rừng diễn thế theo hướng tích cực, để duy trì và tăng cường được chức năng phòng hộ đầu nguồn các con sông, suối trong khu vực, hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu về xã hội

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; ổn định sinh kế người dân sống trong vùng; nâng cao nhận thức về QLRBV; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng;

- Ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV của BQLRPH với thu nhập bình quân khoảng x-xx triệu đồng/tháng. Ngoài ra hàng năm chủ rừng thu hút bình quân khoảng xxx-xxx lao động tại địa phương tham gia vào công bảo vệ và phát triển rừng;

- Ước tính tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho khoảng xxx hộ dân của các Buôn làng trên địa bàn lâm phần tham gia vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của BQLRPH.

Mục tiêu về kinh tế

- Quản lý, bảo vệ nâng cao chất lượng xx.xxx,xx ha rừng tự nhiên;

- Khoanh nuôi tái sinh xx,xx ha đất trống cây gỗ rải rác thành rừng tự nhiên phòng hộ;

- Khoanh nuôi tái sinh x,xx ha đất trống cây gỗ rải rác thành rừng tự sản xuất;

- Bảo vệ và chăm sóc: xx,x ha rừng phòng hộ, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng;

- Khai thác rừng trồng sản xuất cả chu kỳ đạt: x.xxx,x m3 gỗ;

- Giá trị thu được từ hoạt động chi trả DVMTR đạt: x,xx tỷ đồng/năm.280

Tin liên quan
Sản phẩm công nghệ
Sản phẩm chính sách
Dữ liệu hệ thống
Ấn phẩm
Duyên nợ với rừng
CEO. Nguyễn Hồng Quang
Trạm quan trắc mặt đất giám sát cháy rừng
Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng được lắp đặt camera AI, giải pháp phần mềm, máy chủ, truyền tin để phát hiện sớm điểm cháy rừng (hotspot). Mỗi trạm có thể giám sát được khu rừng với bán kính 5km, hoạt động liên tục 24/7.

FIS báo cáo kết quả xây dựng khung giá rừng tỉnh Hà Tĩnh
08.12.2022: Theo quyết định số 580/QĐ-UBND của UBND ...

DỰ ÁN
Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm gần đây, tỉnh ...
Thiết bị công nghệ

Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng được lắp đặt camera ...

Dịch vụ lâm nghiệp
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng ...
Đối tác
Tuyển dụng
Đã tuyển xong |  05/05/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Trụ sở: 1008 Nhà CT4.A1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD: 420 Nhà CT4C.X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 024.36413620      Email: tuvanfis@gmail.com       Hotline/Zalo: 0913 553 475