VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG


1020


Phân cấp quản lý

* Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc uỷ quyền ký thay các văn bản, báo cáo, hợp đồng theo lĩnh vực được phân công.

* Giám đốc Dự án được Tổng Giám đốc giao phụ trách cao nhất về chuyên môn, nghiệp vụ đối với lĩnh vực được phân công: (1) Điều tra cơ bản lâm nghiệp; (2) Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

* Phòng Hành chính - Kế toán thực hiện công tác hành chính, kế toán và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Hành chính - Kế toán kiêm kế toán trưởng, được uỷ quyền ký thừa lệnh các văn bản, giấy tờ sau: giấy đi đường, sao y bản chính, giấy giới thiệu, thông báo sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

* Phòng Tư vấn Dự án thực hiện công tác hỗ trợ kết nối, xúc tiến tư vấn các chương trình, dự án; công tác đấu thầu, hợp đồng và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Tư vấn Dự án được uỷ quyền ký thừa lệnh báo giá các sản phẩm, dịch vụ sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

* Phòng Triển khai Dự án là đầu mối, phối hợp với các Phòng chuyên môn khác triển khai thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đến triển khai, báo cáo thành quả của chương trình, dự án và các nhiệm vụ khác được giao.

* Phòng Bản đồ - Viễn thám thực hiện các nhiệm vụ về biên tập bản đổ, cơ sở dữ liệu, GIS, viễn thám và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về lĩnh vực bản đồ, viễn thám.

* Phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (QLRBV & CCR) thực hiện các nhiệm vụ về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Các giám đốc dự án, giám đốc tư vấn, giám đốc công nghệ, các trưởng phòng khi được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ chủ nhiệm công trình, được ủy quyền giao dịch với chủ đầu tư từ khi khởi động đến khi triển khai, báo cáo thành quả; ký thừa uỷ quyền các báo cáo khởi động, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sau khi được Ban giám đốc thống nhất về nội dung.

Việc ký thay, ký thừa uỷ quyền, ký thừa lệnh được sử dụng con dấu Công ty. Các cán bộ được uỷ quyền ký thay, ký thừa uỷ quyền, ký thừa lệnh chịu trách nhiệm với Tổng Giám đốc về những nội dung mình đã ký.

Phòng Hành chính - Kế toán thực hiện việc quản lý con dấu và văn bản đi, đến.
1020

Giới thiệu công ty
Lĩnh vực hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Nhân sự
Đối tác
Sản phẩm
Định giá rừng, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh
Xác định giá trị các loại rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn ...
Dịch vụ lâm nghiệp
Dịch vụ lâm nghiệp
* Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử ...
Sản phẩm chính sách
Tăng cường công tác bảo vệ và PCCCR tại cơ sở thông qua việc ...

FIS hoàn thành xây dựng khung giá rừng tỉnh Gia Lai
Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm gần đây, tỉnh ...

DỰ ÁN
Quản lý rừng bền vững là sự quản lý rừng và đất rừng theo cách thức và cường ...
Thiết bị công nghệ

Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng (FFW) được ...

Dịch vụ lâm nghiệp
* Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử ...
Đối tác
Tuyển dụng
Đã tuyển xong |  05/05/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Tìm chúng tôi trên Facebook

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Trụ sở: 1008 Nhà CT4.A1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD: 420 Nhà CT4C.X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
MST: 0101553875           Tel: 024.36413620            Email: tuvanfis@gmail.com
Hotline tư vấn dự án/Zalo: 0913 553 475     Facebook: Quang Rừng