VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Phân cấp quản lý

- Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc uỷ quyền ký thay các văn bản, báo cáo, hợp đồng theo lĩnh vực được phân công.

- Giám đốc Dự án được Tổng Giám đốc giao phụ trách cao nhất về chuyên môn, nghiệp vụ đối với lĩnh vực được phân công: (1) Điều tra cơ bản lâm nghiệp; (2) Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Phòng Hành chính - Kế toán thực hiện công tác hành chính, kế toán và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Hành chính - Kế toán kiêm kế toán trưởng, được uỷ quyền ký thừa lệnh các văn bản, giấy tờ sau: giấy đi đường, sao y bản chính, giấy giới thiệu, thông báo sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

- Phòng Tư vấn Dự án thực hiện công tác hỗ trợ kết nối, xúc tiến tư vấn các chương trình, dự án; công tác đấu thầu, hợp đồng và các nhiệm vụ khác được giao. Trưởng phòng Tư vấn Dự án được uỷ quyền ký thừa lệnh báo giá các sản phẩm, dịch vụ sau khi được Ban Giám đốc thống nhất về nội dung.

- Phòng Triển khai Dự án là đầu mối, phối hợp với các Phòng chuyên môn khác triển khai thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đến triển khai, báo cáo thành quả của chương trình, dự án và các nhiệm vụ khác được giao.

- Phòng Bản đồ - Viễn thám thực hiện các nhiệm vụ về biên tập bản đổ, cơ sở dữ liệu, GIS, viễn thám và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về lĩnh vực bản đồ, viễn thám.

- Phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (QLRBV & CCR) thực hiện các nhiệm vụ về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng và các nhiệm vụ khác được giao; hỗ trợ Phòng Triển khai Dự án và các chủ nhiệm công trình về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Năng lực nhân sự

Hiện nay, FIS có đội ngũ nhân viên có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể nhân sự của FIS gồm 30 cán bộ chuyên môn chính nhiệm: 04 tiến sĩ ; 11 thạc sĩ (lâm nghiệp, địa lý, quản lý tài nguyên rừng và môi trường), 15 kỹ sư (Địa lý và Quản lý đất đai, Lâm nghiệp, Kinh tế, Toán tin và Tin học, Địa lý, môi trường...)

Các chuyên gia, cán bộ làm việc tại FIS được lựa chọn khắt khe, đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhanh nhẹn sáng tạo, tâm huyết với ngành lâm nghiệp. Nội bộ FIS thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn để nâng cao năng lực cán bộ nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm bảo các tiêu chí của các đối tác đề ra.