VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


350
Lĩnh vực Điều tra cơ bản Lâm nghiệp (Mã ngành: 0240):

Điều tra cơ bản
- Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;
- Điều tra phân vùng, đánh giá các nguồn tài nguyên động vật rừng, thực vật rừng;
- Điều tra và theo dõi đa dạng sinh học, lập địa, carbon, môi trường rừng và biến đổi khí hậu;
- Điều tra về tình hình kinh tế xã hội, môi trường liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng.

Quy hoạch lâm nghiệp
- Quy hoạch tổng thể phát triển lâm nghiệp cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương;
- Quy hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch hệ thống các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; quy hoạch chế biến lâm sản;
- Quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp;
- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi;
- Quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư miền núi; xây dựng nông thôn mới miền núi;
- Quy hoạch hệ thống trang trại lâm nghiệp.

Thiết kế lâm nghiệp
- Khảo sát, thiết kế giao đất, giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng;
- Thiết kế trồng, phục hồi, tu bổ và khai thác rừng; xây dựng phương án điều chế rừng, quản lý rừng bền vững;
- Thiết kế và xây dựng các mô hình nông lâm ngư kết hợp;
- Thiết kế hạ tầng lâm nghiệp và hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Xây dựng, cập nhật, duy trì, quản lý cơ sở dữ liệu
Về tài nguyên rừng toàn quốc, vùng và địa phương; tổng hợp tài liệu, số liệu về quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, kết quả kiểm kê rừng phục vụ công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về lâm nghiệp và công bố số liệu định kỳ theo quy định.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ
- Nghiên cứu, xây dựng nội dung, phương pháp quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và môi trường rừng;
- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, bản đồ số và các công nghệ tiên tiến khác trong điều tra, quy hoạch rừng, giám sát, theo dõi biến động tài nguyên và môi trường rừng trong xây dựng các chương trình, dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, môi trường rừng và biến đổi khí hậu;
- Tham gia nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất cơ chế chính sách phát triển ngành lâm nghiệp và kinh tế xã hội vùng, địa phương;

Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về điều tra, quy hoạch rừng theo quy định của pháp luật

Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
Lĩnh vực hợp tác về điều tra, quy hoạch rừng, môi trường rừng, biến đổi khí hậu và phát triển lâm nghiệp; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và phát triển rừng.

Tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ
- Tư vấn, thẩm định cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy trình, quy phạm kỹ thuật về lâm nghiệp theo quy định;
- Lập dự án xây dựng các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất; dự án phát triển lâm nghiệp; quy hoạch đa dạng sinh học, định giá rừng; lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng;
- Xây dựng, chuyển giao các môi hình tổ chức sản xuất và phát triển nông lâm kết hợp; chuyển giao công nghệ viễn thám, bản đồ và công nghệ thông tin về lĩnh vực lâm nghiệp;
- Đo đạc, xây dựng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa; in ấn tài liệu và bản đồ các loại theo quy định của pháp luật;
- Đánh giá tác động môi trường đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chương trình, dự án điều tra, quy hoạch rừng và dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định;
- Tư vấn thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, giao đất giao rừng, kiểm kê rừng.

Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Mã ngành: 6201):

Nghiên cứu phát triển các hệ thống thông tin phục vụ quản lý ngành Lâm Nghiệp:
- Hệ thống theo dõi Diễn biến rừng;
- Hệ thống Cảnh báo cháy rừng;
- Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng;
- Hệ thống quản lý rừng trồng.

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao phục vụ chỉ đạo điều hành ngành Lâm Nghiệp:
- Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động;
- Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng FIS FireWatch.350

Giới thiệu công ty
Lĩnh vực hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Nhân sự
Đối tác
Sản phẩm
Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh
Xác định giá trị các loại rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn ...
Dịch vụ lâm nghiệp
Dịch vụ lâm nghiệp
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng ...
Sản phẩm chính sách
Tăng cường công tác bảo vệ và PCCCR tại cơ sở thông qua việc ...

FIS báo cáo kết quả xây dựng khung giá rừng tỉnh Hà Tĩnh
08.12.2022: Theo quyết định số 580/QĐ-UBND của UBND ...

DỰ ÁN
Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm gần đây, tỉnh ...
Thiết bị công nghệ

Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng được lắp đặt camera ...

Dịch vụ lâm nghiệp
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng ...
Đối tác
Tuyển dụng
Đã tuyển xong |  05/05/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Trụ sở: 1008 Nhà CT4.A1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD: 420 Nhà CT4C.X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 024.36413620      Email: tuvanfis@gmail.com       Hotline/Zalo: 0913 553 475