VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Lĩnh vực hoạt động


(1) Lập trình máy vi tính - Mã ngành: 6201

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG

Một số sản phẩm công nghệ nổi bật:

- Hệ thống theo dõi diễn biến rừng

- Hệ thống cảnh báo cháy rừng

- Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng

- Hệ thống phát hiện sớm mất rừng

- Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động

- Trạm quan trắc mặt đất giám sát cháy rừng


(2) Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp - Mã ngành: 0240

ĐIỀU TRA CƠ BẢN, QUY HOẠCH VÀ KIỂM KÊ RỪNG

Một số dịch vụ lâm nghiệp nổi bật:

- Theo dõi diễn biến rừng hàng năm

- Tổng hợp số liệu, lập hồ sơ quản lý rừng

- Xây dựng khung giá rừng

- Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững