VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Dịch vụ lâm nghiệp

Xây dựng tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Cập nhật ngày:  27/07/2023
FIS Giải pháp quản lý rừng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam không chỉ đúng với xu hướng của thế giới, mà sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thống kê chính Lâm nghiệp Việt Nam năm 2021 có 14.7 Tr.ha chiếm 42% độ che phủ, 2.2 Tr.ha (15%) rừng đặc dụng, 4.6 Tr.ha (32%) rừng phòng hộ, 7.8 Tr.ha (53%) rừng sản xuất. Trong đó, 60% do Nhà nước quản lý và 40% giao hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, 30.5 Tr. tCO2e –phát thải hàng năm, 2010-2020, 69.8 Tr.tCO2e – hấp thụ hằng năm, 2010-2020, 612 Tr. tấn C lưu giữ trong rừng (2020), 80% tại rừng tự nhiên, 5,800 doanh nghiệp chế biến gỗ, 515 doanh nghiệp FDI.

Phân bố trữ lượng các bon rừng thì có 80% rừng tự nhiên, 20% rừng trồng. Về chính sách giảm phát thải (GPT) và chiến lược phát triển Lâm nghiệp (PTLN) chúng ta có Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định giảm phát thải ở tất cả các lĩnh vực và phát triển thị trường carbon trong nước.

Theo ông Vũ Tấn Phương - Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) cho biết, cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào 2050; tham gia Tuyên bố Glasgow và cam kết giảm phát thải khí mê tan. Chiến lược BĐKH (2022), NDC (2022) hướng đến thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và thích ứng BĐKH. Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Glasgow đang được xem xét phê duyệt nằm đảo ngược tình trạng mất rừng. Tại Việt Nam, thị trường các bon chia làm hai loại là thị trường bắt buộc và thị trường tự nguyện.

Để thực hiện chương trình thương mại carbon trong Lâm nghiệp tại Việt Nam chúng ta cần xây dựng khung pháp lý để thúc đẩy thương mại các bon trong lâm nghiệp đối với thị trường carbon trong nước và quốc tế, đặc biệt giai đoạn đến 2027 trước khi có thị trường carbon trong nước. Cần xây dựng các tiêu chuẩn các bon cho các biện pháp giảm phát thải KNK và tăng hấp thụ các bon, xây dựng năng lực về xây dựng dự án thương mại carbon và thực hiện MRV (công cụ đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính).

Số lượt đọc:  83     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Tin liên quan
Sản phẩm
Trạm quan trắc mặt đất giám sát cháy rừng

Là sản phẩm công nghệ được nghiên cứu phát triển năm ...

Sản phẩm công nghệ
Dịch vụ lâm nghiệp
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng ...
Dịch vụ lâm nghiệp
Xác định giá trị các loại rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn ...

FIS báo cáo kết quả xây dựng khung giá rừng tỉnh Hà Tĩnh
08.12.2022: Theo quyết định số 580/QĐ-UBND của UBND ...

DỰ ÁN
Dịch vụ lâm nghiệp
Dịch vụ lâm nghiệp
Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm gần đây, tỉnh ...
Sản phẩm công nghệ

Là sản phẩm công nghệ được nghiên cứu phát triển năm ...

Dịch vụ lâm nghiệp
Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử dụng ...
Đối tác
Tuyển dụng
Đã tuyển xong |  05/05/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
-----------------------------------------------------------------------------------
VP giao dịch: Số 420 nhà CT4C.X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Điện thoại: 024 3641 3620     Email: tuvanfis@gmail.com      Hotline/Zalo: 0913 553 475

Quan tâm, theo dõi chúng tôi