VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Tư vấn về QLRBV và Chứng chỉ rừng FSC

Cập nhật ngày:  20/05/2021
Quản lý rừng bền vững là sự quản lý rừng và đất rừng theo cách thức và cường độ phù hợp để duy trì đa dạng sinh học, năng suất, khả năng tái sinh và sức sống của rừng, và duy trì tiềm năng của rừng trong việc thực hiện, hiện tại và trong tương lai, các chức năng sinh thái, kinh tế và xã hội của rừng ở cấp địa phương, quốc gia, và toàn cầu, và không gây ra những tác động xấu đối với các hệ sinh thái khác.
Như vậy Quản lý rừng bền vững là mục tiêu, còn Chứng chỉ rừng như là một trong những công cụ hay biện pháp chủ yếu để đạt mục tiêu đó. Có hai loại chứng chỉ chính áp dụng cho các khu rừng đạt tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững và các sản phẩm lâm nghiệp được chế biến, hình thành từ nguồn nguyên liệu gỗ có chứng chỉ, đó là:
i) Chứng chỉ FM/CoC (Forest Management Certificate) – Chứng nhận Quản lý rừng: là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng xác định đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội từ lúc trồng, quản lý đến khâu khai thác.
ii) Chứng chỉ CoC (Chain of Custody Certificate) – Chứng nhận “Chuỗi hành trình sản phẩm”: là giấy chứng nhận cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm chế biến từ gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc đã được cấp chứng nhận, các sản phẩm này có thể sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của tổ chức Chứng nhận.
Sự cần thiết thực hiện chứng chỉ rừng FSC
Cộng đồng quốc tế, chính phủ và các cơ quan chính phủ, các tổ chức môi trường, xã hội v.v. đòi hỏi các chủ sản xuất kinh doanh rừng phải chứng minh rằng rừng của họ đã được quản lý bền vững.
Người tiêu dùng sản phẩm rừng đòi hỏi các sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được khai thác từ rừng đã được quản lý bền vững.
Người sản xuất muốn chứng minh rằng các sản phẩm rừng của mình, đặc biệt là gỗ được khai thác từ rừng được quản lý một cách bền vững.
Lợi ích khi đạt chứng chỉ FSC
* Giá trị về môi trường
Chứng chỉ rừng yêu cầu các chủ rừng tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí về QLBV. Bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, các giá trị bảo tồn, sinh vật biến đổi gen, chuyển đổi rừng trong các hoạt động quản lý của mình.
* Giá trị về kinh tế
Theo thống kê thì các sản phẩm có chứng chỉ FSC có giá trị kinh tế cao hơn khoảng 20-30% so với các sản phẩm gỗ không có chứng chỉ.
* Giá trị về xã hội
Bảo đảm sức khỏe và an ninh xã hội, phát triển quyền các dân tộc bản địa, quyền cộng đồng và người lao động.
* Giá trị thương hiệu
Nâng cao hình ảnh thương hiệu của chủ rừng: chứng minh rằng các sản phẩm từ rừng của mình được khai thác từ khu rừng đã được quản lý rừng bền vững.
* Đảm bảo khả năng thâm nhập thị trường tốt hơn thông qua sự khác biệt do chứng chỉ rừng mang lại.
Bộ tiêu chuẩn FM FSC
Nguyên tắc 1: Tuân thủ pháp luật
Nguyên tắc 2: Các quyền của người lao động và điều kiện làm việc
Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa
Nguyên tắc 4: Quan hệ cộng đồng
Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng
Nguyên tắc 6: Các giá trị và tác động môi trường
Nguyên tắc 7: Lập kế hoạch quản lý
Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá
Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao
Nguyên tắc 10: Thực hiện các hoạt động quản lý
Quy trình tư vấn cấp chứng chỉ rừng
Để thực hiện tư vấn cấp chứng chỉ rừng cần thực hiện các bước như sau:
- Rà soát sự đáp ứng tiêu chuẩn của của đơn vị, tổ chức xin cấp chứng chỉ.
- Xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
- Xây dựng bộ hồ sơ, tài liệu minh chứng đáp ứng bộ tiêu chuẩn 10 NT FSC
- Đánh giá nội bộ FSC.
- Mời tổ chức đánh giá tham gia đánh giá sự đáp ứng theo tiêu chuẩn của đơn vị, tổ chức xin cấp chứng chỉ.
- Đánh giá chính thức từ tổ chức được FSC ủy quyền đánh giá và cấp chứng chỉ.
- Khắc phục lỗi sau đánh giá
- Chứng chỉ FSC được cấp.