VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

FIS triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật ngày:  10/12/2020


Danh mục, diện tích rừng và đất lâm nghiệp, địa chỉ của 13 đơn vị FIS triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững năm 2020:

I. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
1. Kông Hde: 14.891,59 ha - Kon Chro

II. Các Ban quản lý rừng phòng hộ
1. Ya Hội: 11.783,33 ha - Đăk Pơ
2. Bắc An Khê: 8.563,65 ha - Đăk Pơ
3. Ia Grai: 9.006,73 ha - Ia Grai
4. Ia Puch: 14.717,27 ha - Chư Prông
5. Ia Muer: 10.044,89 ha - Chư Prông
6. Nam Phú Nhơn: 11.799,13 ha - Chư Pưh
7. Ia Tul: 9.393,71 ha - Ia Pa
8. Ia Rsai: 17.421,99 ha - Krông Pa
9. Đức Cơ: 10.680,29 ha - Đức Cơ
10. Nam Sông Ba: 22.858,25 ha - Krông Pa
11. Xã Nam: 7.116,32 ha - Kbang
12. Chư A Thai: 16.971,67 ha - Phú Thiện