VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Dịch vụ lâm nghiệp

FIS hoàn thành xây dựng Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật ngày:  10/07/2019

Ngày 9/7, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chủ trì hội nghị báo cáo dự thảo Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.


Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Công ty CP Hệ thống thông tin Lâm nghiệp đã trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng năm 2030. Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, với gần 70% diện tích tự nhiên là rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp (422.937ha), độ che phủ rừng của tỉnh là 54,6%, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển lâm nghiệp.


Dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng năm 2030 đề ra mục tiêu chính đến năm 2025 sẽ nâng độ che phủ rừng lên 55% và duy trì ổn định độ che phủ, nâng cao chất lượng rừng ở giai đoạn tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp bình quân đạt 4-5%; giai đoạn 2025-2030, tăng trưởng đạt 5-6%. Ngoài ra, dự thảo Đề án còn phấn đấu đến năm 2020 duy trì, ổn định cho khoảng 60.000-70.000 việc làm, đảm bảo mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.


Để đạt được những mục tiêu trên dự thảo Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp; bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp…


22
Đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở báo cáo dự thảo của Đề án, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia đóng góp vào dự thảo đề án vả dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp đến năm 2025 và định hướng tầm nhìn đến năm 2030 liên quan đến một số nội dung như: Mục tiêu định hướng phát triển rừng; thực trạng phát triển rừng trồng; bổ sung diện tích quy hoạch, diện tích có rừng và chưa có rừng; thực trạng từng loại rừng; thực trạng công tác quản lý; cơ chế chính sách hỗ trợ; giao đất, giao rừng và chế tài xử phạt chặt phá rừng…


Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu Sở NN&PTNT phải khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn và tổng hợp ý kiến tham gia, đóng góp của các sở, ngành, địa phương hoàn thiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Yêu cầu muộn nhất đến 12/7, phải xong để trình Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh tiếp cận trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.


Đối với đơn vị tư vấn, đồng chí yêu cầu cần tính toán kỹ lưỡng số liệu độ che phủ rừng phải phù hợp với thực tế. Trong đó, Đề án cũng cần bổ sung thêm các nội dung đề xuất về Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật Di sản. Đồng thời, nêu rõ mô hình quản lý rừng phòng hộ tại các địa phương hiện nay.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong khai thác, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ phải hạn chế cơ sở băm dăm gỗ, ưu tiên phát triển nhà máy, chế biến có quy mô lớn công nghệ hiện đại.

Về nguồn tài chính đồng chí đề xuất sẽ trích 3-4% chi thường xuyên ngân sách cho phát triển rừng (giai đoạn 2019-2025). Cùng với đó, giao Sở NN&PTNT sớm xây dựng kế hoạch triển khai đề án, trong đó xây dựng sẵn lộ trình thực hiện các dự án.


Nguồn:

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201907/nghe-bao-cao-du-thao-de-an-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-tinh-2447294/


Hotline tư vấn dự án/Zalo: 0913553475; Facebook: Hong Quang Nguyen