VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Tin hoạt động
Dịch vụ lâm nghiệp

FIS tham gia Dự án kiểm kê rừng tại 14 tỉnh năm 2015-2017

Cập nhật ngày:  05/08/2015
Tính đến quý III năm 2016, FIS đã triển khai dự án Kiểm kê rừng tại 13 tỉnh trên cả nước. Các tỉnh đó là Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận và Gia Lai. Đến nay, đã có 11 tỉnh mà FIS hỗ trợ triển khai, đã hoàn thành chương trình kiểm kê rừng. 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Định đang tiếp tục triển khai công tác kiểm kê rừng.

Với mục đích của các Dự án Kiểm kê rừng là thống kê được diện tích rừng, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng. FIS đã hỗ trợ thành công các đơn vị kiểm kê rừng. Đồng thời hoàn thành bộ hồ sơ quản lý rừng cho chủ rừng và theo đơn vị hành chính được thiết lập theo các cấp xã, huyện, tỉnh dựa trên dữ liệu đầu vào là kết quả kiểm kê rừng gồm số liệu và bản đồ.

Thành quả của các đợt kiểm kê là cơ sở dữ liệu lớp rừng kiểm kê theo cấphành chính, các chủ rừng, bản đồ thành quả (bản đồ kiểm kê rừng, bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng) và hồ sơ quản lý rừng cấp hành chính, các chủ rừng nhóm 1, nhóm 2.


Hotline tư vấn dự án/Zalo: 0913553475; Facebook: Hong Quang Nguyen