VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Dịch vụ lâm nghiệp

Điều tra xác định các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ chi trả DVMTR theo Luật Lâm nghiệp


356
Rà soát, xác định và phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải chi trả tiền DVMTR; Xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở chi trả DVMTR.

Thực hiện triển khai, thi hành Luật Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai rà soát, nghiên cứu, xác định các đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả,... đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ chi trả DVMTR. Nguồn thu này sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất, gia tăng đóng góp của ngành Lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra động lực phát triển bền vững cho các chủ rừng.

Nội dung thực hiện:

- Xác định các đối tượng, nội dung công việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Xây dựng bản đồ và chuẩn hóa các dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh, huyện, xã đến từng chủ rừng lên hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô quản lý rừng theo quy định để cung cấp thông tin kịp thời cho các cấp quản lý, đảm bảo dữ liệu đồng bộ về chi trả dịch vụ môi trường rừng của Tổng cục Lâm nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin (WEB) quy định tại Quyết định số 392/QĐ-TCLN-KHTC ngày 18/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Hotline tư vấn dự án/Zalo: 0913553475; Facebook: Hong Quang Nguyen


356

Sản phẩm công nghệ
 Phần mềm chuyên ngành 
 Giải pháp thông tin công nghệ 
 Thiết bị công nghệ 
Sản phẩm chính sách
Dữ liệu hệ thống
Ấn phẩm
Bảo vệ tài nguyên rừng S.O.S!
Tạp chí Thương Hiệu, 2012
Trạm quan trắc mặt đất giám sát cháy rừng (FFWS)
Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng (FFWS) được lắp đặt camera AI, giải pháp phần mềm, máy chủ, truyền tin để phát hiện sớm điểm cháy rừng (hotspot). Mỗi trạm có thể giám sát được khu rừng với bán kính 5km, hoạt động liên tục 24/7.

FIS hoàn thành xây dựng khung giá rừng tỉnh Gia Lai
Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm gần đây, tỉnh ...

DỰ ÁN
Quản lý rừng bền vững là sự quản lý rừng và đất rừng theo cách thức và cường ...
Thiết bị công nghệ

Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng (FFW) được ...

Dịch vụ lâm nghiệp
* Xây dựng Phương án QLRBV cho các chủ rừng nhằm quản lý và sử ...
Đối tác
Tuyển dụng
Đã tuyển xong |  05/05/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Đã tuyển xong |  30/01/2020
Tìm chúng tôi trên Facebook

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Trụ sở: 1008 Nhà CT4.A1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD: 420 Nhà CT4C.X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
MST: 0101553875           Tel: 024.36413620            Email: tuvanfis@gmail.com
Hotline tư vấn dự án/Zalo: 0913 553 475     Facebook: Quang Rừng